filmblik_groot.jpg Informatie

Cookies en privacy (AVG)

Privacyverklaring
Hieronder kunt u de privacyverklaring van Filmhuis Gouda lezen, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 geldig is. Deze heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van klanten van Filmhuis Gouda en bezoekers van onze website.

Gegevens
Als u gebruik maakt van diensten of producten van Filmhuis Gouda, hebben wij in enkele gevallen gegevens van u nodig die bij het uitvoeren van die dienst horen. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier, online of telefonisch. Denk aan contactgegevens (uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en emailadres), uw geboortedatum en bankgegevens. Filmhuis Gouda verzamelt geen andere gegevens – ook niet automatisch – waarvoor we uw toestemming zouden moeten vragen.

Website en kaartjes kopen
De website van Filmhuis Gouda maakt geen gebruik van zogeheten cookies om uw surfgedrag te volgen. Voor het goed functioneren van de online-kaartverkoop wordt wel gebruik gemaakt van cookies, door Ticketlab. – anders zou dat technisch onmogelijk zijn. Bij de kaartverkoop registreert Ticketlab uw emailadres. Dit mailadres wordt alléén gebruikt voor het toezenden van uw e-ticket.

Donateurs en nieuwsbrief
Als u zich aanmeld als donateur, registreren wij uw naam en adresgegevens voor het toezenden van het programmaboekje, uw bankgegevens voor de betaling, en uw telefoon en email om contact te kunnen leggen. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief vragen we uw emailadres.

Delen van gegevens
Wij geven uw gegevens niet weg aan derden. We gebruiken emailadressen uitsluitend voor onze eigen mailings. Filmhuis Gouda verstrekt gegevens uitsluitend aan andere organisaties als deze gegevens daar nodig zijn voor het uitvoeren van een opdracht van het Filmhuis. Denk daarbij aan ons online kaartverkoop-systeem. Met deze organisaties sluiten wij een Verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG. Filmhuis Gouda blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van deze persoonsgegevens. Het Filmhuis bewaart (contact)gegevens gedurende een redelijke termijn na afloop van de afgenomen dienst, of zover de wet vereist.

Uw persoonsgegevens
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het Filmhuis. Zie voor contactgegevens hieronder.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
Stichting Filmhuis Gouda
Lethmaetstraat 45, 2802 KB Gouda
Telefoon: (0182) 52 22 00

Toezicht, klachten
De autoriteit persoonsgegevens is in Nederland de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Daar vindt u uitgebreide informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over uw rechten. Zij zijn ook de instantie waar u een klacht kunt indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl