2023_logo_slavernijverleden_gouda_voor_site.jpg Informatie

Slavernijverleden

:: Het herdenkingsjaar Slavernijverleden in Gouda

   :: flyer films en slavernij - najaar 2023

Dit jaar vieren en herdenken we dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft. Het herdenkingsjaar loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Hieronder vind je ook welke activiteiten in het Filmhuis op stapel staan dit jaar.

We staan stil bij het onrecht en de strijd die is geleverd door de tot slaafgemaakten. Het herdenkingsjaar beoogt aandacht te vragen voor het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan, die vandaag de dag nog steeds van invloed zijn.

Dat doen we samen in de stad door middel van activiteiten die verspreid over het hele jaar plaatsvinden. Iedereen kan hieraan meedoen of deze bezoeken. Door het slavernijverleden bespreekbaar te maken, kunnen we ervan leren, elkaar beter begrijpen en bouwen aan een inclusieve samenleving.

Activiteiten in Gouda
In Gouda wonen mensen met diverse achtergronden en unieke verhalen. We delen een gezamenlijke geschiedenis, vanuit verschillende perspectieven. Om deze geschiedenis te erkennen en te begrijpen worden het hele jaar diverse activiteiten en evenementen in de stad  georganiseerd door Goudse organisaties en inwoners. Denk aan tentoonstellingen, lezingen, een theaterstuk, wandelingen en rondleidingen. En in Filmhuis Gouda enkele films ingeleid of nabesproken door gasten. Allemaal met als thema ons gezamenlijke slavernijverleden. We nodigen iedereen uit om mee te praten of te komen kijken!

Bezoek de site van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden om te zien wat er te doen is in het herdenkingsjaar in Gouda.