educatie2.jpg Informatie

Educatie

Jeugd
Filmhuis Gouda biedt educatieve filmvertoningen voor leerlingen vanaf groep 3 van het primair onderwijs en bedient hiermee vrijwel alle niveaus van het onderwijs. In overleg met de docent kiezen we de invalshoek. Zo kan een uitgekozen film centraal staan, filmkijken in het algemeen, of een kijkje achter de schermen van het filmhuis: van filmrol tot filmcabine. Zie ook de speciale site van Cultuur Educatie Gouda met het complete Goudse cultuuraanbod voor het onderwijs.

Samenwerking met de Brede School
Al jaren werkt Filmhuis Gouda samen met de Brede School Gouda. Enerzijds door buitenschoolse activiteiten in de vorm van filmvoorstellingen in schoolvakanties, anderzijds door activiteiten onder schooltijd. Voor zowel het Filmhuis als de Brede school is de doelstelling van filmeducatie het bevorderen van het kritisch omgaan met het aanbod van de media door actieve en creatieve participatie.

Sinds 2014 hebben de Brede school, Verzetsmuseum en het Filmhuis hun krachten samengebundeld met de organisatie van het project "4 en 5 mei, herdenken en vrijheid vieren".
Het doel van dit project is het onder aandacht brengen van diverse aspecten die te maken hebben met herdenken en vrijheid vieren rond 4 en 5 mei. Hierbij bezoeken groep 7 en 8 van het basisonderwijs klassikaal het Filmhuis voor de film Oorlogswinter (de verfilming van het boek van Jan Terlouw). Voorafgaand aan de film wordt door medewerkers van het Filmhuis een korte inleiding gehouden, zodat de leerlingen inhoudelijk bewuster zullen kijken. In deze film komen veel voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog voor die de kinderen in het "echt" in het Verzetsmuseum zullen bekijken. Ook laat de film zien dat de hoofdrolspelers voor verschillende morele dilemma's komen te staan. Het omgaan met de dilemma's uit de film wordt vervolgens door middel van specifieke vragen in het Verzetsmuseum behandeld.   

Volwassenen
Naast reguliere inleidingen die we maandelijks organiseren zijn er allerlei vormen van volwasseneneducatie mogelijk. Bijvoorbeeld speciale voorstellingen voor culturele of maatschappelijke organisaties, maar natuurlijk staan we ook open voor nieuwe aansprekende ideeën.