liberte.jpg

Liberté

Liberté

Je kunt er niet omheen om de laatste film van Tony Gatlif, LIBERTÉ, te linken aan de actuele Franse politiek. Die maakt het sinds enkele maanden mogelijk om Roma-kampen op te doeken en hun (illegale) bewoners met een luttel bedrag het land uit te zetten. LIBERTÉ gaat over de inktzwarte bladzijde uit de geschiedenis van de Roma: de deportatie en dood van honderdduizenden zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog. En al was Sarkozy zeer verontwaardigd over verwijzingen naar die tijd, ze liggen wel voor de hand.
Gatlif heeft al veel films gemaakt over de zigeunerwereld, waarin ook zijn roots liggen (GADJO DILO, LACHO DROM en TRANSYLVANIA). Vanaf het begin van zijn loopbaan in 1975 wilde hij al een film maken over de Holocaust van de Roma. ‘Voor mij is het belangrijk dat iedereen ervaart hoe wetten tijdens het Duitsland-gezinde Vichy-regime in Frankrijk in die jaren werden aangepast, opdat de zigeuners en andere nomaden regelrecht in de vernietigingskampen konden verdwijnen’, aldus Gatlif in een interview.
Wacht u nu een zwaarmoedige film? Toch niet. De bekende schwung, muziek, humor en de (soms wat al te) feeërieke figuren maken het zware thema behapbaar.
LIBERTÉ speelt in 1943. In het dorpje Saint-Amont komt, net als voorgaande jaren, een zigeunerfamilie aan om een graantje mee te pikken in de oogsttijd. Al gauw merken ze dat ze niet meer door iedereen gewenst zijn en naar werk kunnen ze fluiten. De burgemeester annex veearts (Marc Lavoine) en de schooljuf/gemeentesecretaresse (Marie-Josée Croze) verzetten zich tegen deze vijandigheid in hun dorp. Nadat het verbod op rondtrekken is uitgevaardigd, zorgen zij ervoor dat de familie naast de benodigde valse documenten een vaste verblijfplaats krijgt en dat de kinderen op school staan ingeschreven. Het blijkt allemaal niet genoeg. Hun ongeoorloofde hulp wordt ontmaskerd - met dramatische gevolgen.