paul_dans_sa_vie.jpg

Paul dans sa vie

  • Ook van Rémi Mauger:

  • Sir
  • sir_st_1_jpg_sd_high.jpg

Paul dans sa vie

In de vroege avondschemering trekt een oude boer zijn handkar over een hobbelig weggetje. Af en toe staat hij even stil en kijkt achterom. Zomaar. Paul is op weg naar zijn boerderij waar hij woont met zijn twee zussen. Geen van de drie is getrouwd; het kwam er domweg niet van. Wat ze wel hebben gedaan – en nog steeds doen – is hard werken op de kleinschalige boerderij die Paul ooit van zijn ouders erfde. Wat koeien, pluimvee en een stuk land om het voedsel voor de dieren op te verbouwen.
Om hen heen veranderde de wereld. Collega-boeren uit de streek gaven hun beroep op om te gaan werken in de kerncentrale die veertig jaar geleden verrees op Cap la Hague, de uiterste westkaap van Normandië. Anderen gingen mee in de schaalvergroting die de landbouw doormaakte. Maar Paul bleef doen wat hij altijd al deed. Vol overtuiging en met hart voor zijn vak en de natuur leeft hij met de seizoenen, steeds weer in staat zijn ‘gezin’ te onderhouden. Toch gaan de jaren nu tellen en ook zijn zussen zijn er hard aan toe een stapje terug te doen. Eenvoudig is dat niet in levens die zo verbonden zijn met werk, omgeving en historie.
PAUL DANS SA VIE is een innemende documentaire over een authentieke man die met humor en wijsheid zijn leven beziet. De Fransen hebben dat met overvolle zalen gewaardeerd. Paul is zelfs een nationale beroemdheid geworden die op de thee werd gevraagd bij Sarkozy.Zie voor meer info de