krajinka.jpg

Krajinka

  • regie: Martin Sulik

  • met: Juraj Paulen • Ivan Gontko • Jana Segesova

  • SLO/TSJ •drama • 2000 • 110 min.

Krajinka

KRAJINKA, wat landje of landschap betekent, is de nieuwste film van de Slowaakse regisseur Martin Sulik, maker van het bekroonde ZAHRADA ( DE TUIN) en ORBIS PICTUS. De film speelt zich af in een afgelegen deel van Slowakije en bestrijkt het grootste deel van de twintigste eeuw. Het tijdvak dat Slowakije deel uitmaakte van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije, samen met Tsjechië de republiek Tsjecho-Slowakije vormde, achter het IJzeren Gordijn terechtkwam en onafhankelijk werd.
We krijgen geen historische verhandeling voorgeschoteld maar zien een achttal los van elkaar staande vertellingen die zich afspelen in een kleine plattelandsgemeente. In al deze verhalen is de geschiedenis slechts op de achtergrond aanwezig. Wel zien we steeds hoe de bevolking stand houdt, wie ook de toevallige heersers zijn: Oostenrijkse soldaten, nazi-Duitsers of communistische bonzen. In een recensie in Trouw schrijft Jann Ruyters dat het procédé van de film doet denken aan de manier waarop Geert Mak onze vaderlandse geschiedenis aanschouwelijk maakt door over de grote gebeurtenissen te vertellen via de gewone levens die erdoor geraakt worden.
De sfeer van de verhalen is die van volksvertellingen, half komisch, half tragisch. Elke episode heeft zijn eigen kleur. De fantastische delen zijn nostalgisch geel, de berichten over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Praagse Lente zijn zwart-wit getint. En het prachtig gefilmde landschap is in Krajinka nog even mooi als aan het begin van de twintigste eeuw.