transitie_nl.jpg

TransitieNL: kiemen van het nieuwe nederland

  • regie: Kasper Verkaik

  • NED •documentaire • 2013 • 65 min.

TransitieNL: kiemen van het nieuwe nederland

In TRANSITIENL schets Jan Rotmans hoe het nieuwe Nederland er straks uit kan zien.

Net als Thomas Rau zou je wiskundige Jan Rotmans een orginele dwarsdenker kunnen noemen. In de jaren tachtig ontwikkelde hij als RIVM-medewerker ’s werelds eerste integrale klimaatmodel, dat aan de wieg stond van het Kyoto-verdrag. Sinds 2004 werkt Rotmans als hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, waar hij het onderzoeksinstituut DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) oprichtte. Zijn specialiteit: transities, radicale maatschappelijke omwentelingen en de mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zijn focus ligt bij transities op tal van terreinen, waaronder energie, bouw en stedelijke ontwikkeling.
Volgens Rotmans leven we op dit moment niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken: van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Ons land gaat hierdoor veranderen en in de docu TRANSITIENL schetst de Rotterdamse prof hoe het nieuwe Nederland er straks uit kan zien. Met als exponent onder andere duurzaam bouwen. Dat is niet alleen milieuvriendelijker, maar geeft ook een belangrijkere rol aan bewoners doordat er minder wordt gedicteerd door bestemmingsplannen en projectontwikkelaars.