krigen.jpg

Krigen

Krigen

KRIGEN opent met een patrouilleactie van een Deense VN-eenheid in Afghanistan. Omzichtig bewegen de militairen zich door boomgaarden, terwijl commandant Claus Pedersen (Pilou Asbæk uit BORGEN) hun acties nauwlettend volgt vanuit het commandocentrum. Daar moet hij aanhoren hoe één van zijn mannen door een bermbom wordt getroffen. De soldaat overleeft het niet. Het ongeluk heeft een grote impact op zijn mannen en Claus krijgt ze met moeite weer op de rails. Hij besluit voorlopig met ze mee te gaan op patrouille.

Tussen de bedrijven door heeft Claus contact met zijn vrouw Maria en hun drie jonge kinderen. Maria moet thuis alle zeilen bijzetten, vooral nu hun middelste zoontje regelmatig dwars ligt. Ze kan niet wachten tot haar man weer terugkeert. Dat gebeurt eerder dan verwacht. Door een omstreden beslissing tijdens een heftige aanval wordt Claus geschorst. Er is een burgerdoel geraakt waarbij doden zijn gevallen. Hij moet vertrekken en thuis het onderzoek verder afwachten.

Maria is dolblij dat haar man er weer is, maar als ze de reden hoort kijkt ze met wanhoop naar de toekomst. Hoe moet ze verder? Kan Claus het onderzoek niet positief beïnvloeden door wat informatie achter te houden?

KRIGEN is een oorlogs-, familie- en rechtbankdrama vol morele dilemma’s: voor de VN-soldaten, Claus, zijn vrouw Maria en de rechter. Het is knap hoe de Deense filmmaker Tobias Lindholm (KAPRINGEN) in zijn nieuwe film laat zien dat goed en slecht niet zo eenduidig zijn. Hij laat je meeleven met de personages, maar geeft nergens een oordeel of pasklaar antwoord. Met een uitgekiend scenario dat switcht tussen het oorlogs- en thuisfront grijpt hij je bij de lurven, zoals Lindholm eerder al deed met zijn scripts van JAGTEN, BORGEN en SUBMARINO.