kassa.jpg Informatie

ANBI

Met ingang van 1 januari 2013 is Filmhuis Gouda door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling - meer info). Hierdoor kunt u als particulier of via uw eigen bedrijf het Filmhuis steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: uw giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting. 

Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze site.

Algemene informatie

naam Stichting Filmhuis Gouda
publieke naam Filmhuis Gouda
adres Lethmaetstraat 45
2802 KB Gouda
contact Marjoleine van Duin
T 0182-522200
E info@filmhuisgouda.nl
KVK-nummer 41172120
RSIN-nummer 007229112
   

Doelstelling

beschrijving De stichting heeft ten doel de bevordering van het begrip en de kennis van de filmkunst als culturele uiting.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten ter stimulering van het algemeen culturele en maatschappelijke leven in Gouda en omstreken met behulp van - vanwege artistieke aspecten dan wel vanwege maatschappelijke of historische stellingname - cinematografisch waardevolle films en andere audiovisuele middelen.

Onder deze activiteiten vallen:
a. Het houden van filmvoorstellingen;
b. Het inhoudelijk begeleiden van films door middel van informatie, publicaties, inleidingen, lezingen, cursussen en dergelijke;
c. Het verzorgen van educatieve programma's;
d. Het inrichten en beheren van een ruimte waarin genoemde activiteiten plaatsvinden;
e. Alle andere wettige middelen.
   

Bestuur

voorzitter Wijnand Scholtens
secretaris Saskia Martinelli
penningmeester Kees Weevers
bestuurslid Jan Sanner
   

Documenten

beleidsplan  beleidsplan 2019-2022
jaarverslag  jaarverslag 2021
jaarrekening  jaarrekening 2021
beloningsbeleid  beloningsbeleid Filmhuis Gouda